TRIDUUM PASCHALNE I ŚWIĘTA WIELKANOCNE

  1. Między Wielkim Czwartkiem a Wtorkiem po Wielkanocy (23.4) Biuro Parafialne nieczynne. W sprawach pilnych kontaktujemy się z Księdzem osobiście (nie należy liczyć na kontakt telefoniczny) w zakrystii po liturgii (czas przed przeznaczony jest na jej przygotowanie).
  2. WIELKI CZWARTEK: Msza Wieczerzy Pańskiej – 19:00 Kościół St. Elisabeth – Karlsruhe
  3. WIELKI PIĄTEK – 10:00 Droga Krzyżowa Ötigheim – Wendelinuskapelle, 18:30 Droga Krzyżowa, 19:00 Liturgia Męki i Śmierci Chrystusa – Kościół St. Elisabeth – Karlsruhe
  4. WIELKA SOBOTA – poświęcenia pokarmów: 9:00 Pforzheim – St. Franziskus, 10:00 Rastatt – Bernharduskirche, 11:00 Baden – Baden – Dreieichenkapelle, 10:00 – 12:00 St. Elisabeth – Karlsruhe.  Prosimy o bezwzględną punktualność w dotarciu na poświęcenia – księża nie mają możliwości zostać dłużej, oczekując na spóźnionych.
  5. WIGILIA PASCHALNA – godz. 20:30 – St. Elisabeth w Karlsruhe
  6. WIELKANOC i PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY: Msze św. 9:00 Pforzheim, 12:00 Karlsruhe – St. Elisabeth, 15:00 Baden – Baden, 15:00 Rastatt. Obydwa dni są w naszej Archidiecezji świętem nakazanym – obowiązuje udział we Mszy św.
  7. Przypominamy, że pod kościół St. Elisabeth nie wjeżdżamy samochodami – dotyczy to KAŻDEGO, kto nie posiada ku temu specjalnego upoważnienia  – pod groźbą odholowania samochodu – obowiązuje tam bezwzględny zakaz ruchu (co pokazują znaki), także ze względów bezpieczeństwa.
  8. W Triduum i Święta nie ma regularnych dyżurów spowiedzi.
  9. Od 29 kwietnia do 1 maja Księża uczestniczą w szkoleniu. Bardzo prosimy, by wszelkie sprawy, wymagające obecności kapłana (np. wizyta u chorego, którą jesteśmy w stanie przewidzieć) załatwiać wcześniej.

UWAGA – weekend 29-31 marca

Z tej soboty na niedzielę przestawiamy czas – o godzinę do przodu (o godz. 2:00 na 3:00).

W Karlsruhe: w piątek 29 i w niedzielę 31: Droga Krzyżowa (18:00), Msze św. (18:30 i 12:00), spowiedź i Gorzkie Żale (11:45); są wyjątkowo w kościele St. Franziskus, Rechts der Alb 28, 76199 Karlsruhe. Dojazd S1, przystanek Dammerstock.

Prosimy zwrócić na to uwagę i odpowiednio zaplanować sobie dotarcie.

Pozostałe Msze św. wg zwykłego planu.

XV edycja Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech

W dniu 16 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole drugi etap XV edycji Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech. W tym konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół, które prowadzą zajęcia z języka ojczystego. Najpierw uczestnicy, podzieleni na dwie grupy wiekowe, zmagają się na etapie szkolnym rozwiązując test gramatyczny i pisząc dyktando. Najlepsi z nich przystępują do etapu międzyszkolnego na szczeblu danego okręgu konsularnego i piszą wypracowanie na wybrany temat z kilku propozycji przysłanych przez Komitet Organizacyjny XV OJPwN.
W naszej szkole do drugiego etapu zakwalifikowało się sześcioro uczniów. Po zapoznaniu się z wszystkimi tematami i wyborze jednego, z zapałem zabrali się do pisania. Niesprawdzone prace zostały przesłane do Konsulatu Generalnego w Monachium, gdzie będą oceniane przez komisję powołaną przez konsula ds. Polonii.

Jałmużna Wielkopostna – Ukraina – ks. Michał Machnio

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście,

jak już powtarzaliśmy w naszych „Ogłoszeniach Parafialnych” tegoroczną jałmużną wielkopostną chcemy wesprzeć posługę ks. Michała Machnio, w Parafii i Sanktuarium Matki Bożej Kołomyjsko-Pokuckiej na Ukrainie.

Ks. Michał jest nam dobrze znany, gdyż gościł w naszej Misji, głosząc do nas Rekolekcje Adwentowe. Klikając na odnośnik, znajdziecie list od Ks. Michała do nas, wraz z kilkoma zdjęciami, pokazującymi ogrom potrzeb, jakie wiążą się z codziennym życiem Jego Parafian.  List od Ks. Michała

Jałmużnę można składać, przez cały Wielki Post, w każdą niedzielę po Mszy św. do puszek. Serdecznie zachęcamy do tego, biorąc pod uwagę naprawdę trudne warunki (widząc je, można naprawdę docenić to, co mamy i wyleczyć się ze skłonności do narzekania na rzeczywistość), w jakich Ks. Michałowi przyszło pracować

Za wstawiennictwem Matki Bożej Kołomyjsko-Pokuckiej, modlimy się, by Dobry Bóg wynagradzał wszystkim, na miarę hojności ich serc.

 

Wielki Post w naszej Misji – spowiedź, Rekolekcje, troska o chorych

Kochani nasi Parafianie, Drodzy Goście

w ostatnią środę, 6 marca, przez posypanie głów popiołem rozpoczęliśmy ważny czas Wielkiego Postu, który ma nasz przygotować na najważniejszy Tydzień w roku, bo mający aż 8 dni (tzw. Wielki Tydzień – od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Wielkanocnej), a w nim szczególnie na TRZY NAJŚWIĘTSZE DNI W ROKU– Triduum Paschalne – Męki,  Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

W związku z tym przygotowaniem zapraszamy każdą i każdego z Was do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej – w piątki o godz. 18:00 w Karlsruhe, do podejmowania różnych postanowień osobistych, uczestnictwa w Rekolekcjach Wielkopostnych oraz dobrej spowiedzi.  Ważne jest też, by zatroszczyć się o naszych chorych.

Rekolekcje Wielkopostne wygłosi u nas Ks. Dr Jarosław Wojtkun – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Ten szczególny czas wypada w naszej Misji na dni 6-13 kwietnia 2019.

Chorych, którzy nie mogą dotrzeć do kościoła, a chcieliby wyspowiadać się, przyjąć Komunię św., (i  sakrament namaszczenia chorych) prosimy zgłaszać do Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania, ewentualnie do Księży po Mszach św., najpóźniej do 3.04.2019, by następnie księża zdążyli ich odwiedzić.                                                               Jeśli ktoś z chorych, dotarłby do kościoła i tam pragnął przyjąć namaszczenie chorych – np. w wyznaczonym dniu spowiedzi, prosimy, by poinformować nas o tym w Kancelarii Parafialnej z kilkudniowym wyprzedzeniem (by zabrać poświęcony olej chorych i obrzędy sakramentu w języku polskim).

Co do spowiedzi: zachęcamy do tego, by przed przyjściem do konfesjonału dobrze się do spowiedzi świętej przygotować. Pomocą mogą być np. internetowe artykuły: https://info.dominikanie.pl/2014/04/rachunek-sumienia-doroslych/; https://info.dominikanie.pl/kategoria/bog/spowiedz-bog/; http://laskawa.pl/rachuneksumienia .

Dalej, prosimy, by zaplanować sobie spowiedź wykorzystując podane miejsca i czas. Zachęcamy, by przychodzić już na początek proponowanego czasu, by spokojnie skorzystać z obecności Księży. Prosimy także, by nie odkładać, a nawet nie planować  spowiedzi na Niedzielę Palmową!!! Takie odkładanie powoduje niepotrzebne kolejki i niepotrzebne zdenerwowanie czekających (niekiedy również Spowiednika) i ryzyko, że ktoś może nie zdążyć się wyspowiadać (bo są inne kościoły do posługi). W razie niemożliwości skorzystania z żadnego zaproponowanego miejsca i terminu, przypominamy o tym,  że można umówić z Księdzem indywidualny termin spowiedzi – jednak prosimy pamiętać o tym, by również tego nie zostawiać na ostatnią chwilę.

SPOWIADAMY:

do 5.04.2019 – ok. 30 minut przed Mszami Świętymi

Sobota, 6.04.2019 – Rastatt, Bernharduskirche od 17:00

Niedziela, 7.04.2019 – 30 minut przed każdą Mszą św., a w razie potrzeby również w czasie Mszy św. – Przed Mszą św. spowiada dodatkowo Ks. Gość, dlatego właśnie tę niedzielę można wykorzystać na spowiedź, jeśli ktoś nie może tego uczynić na tygodniu.

Wtorek, 9.04.2019 – Bruchsal, St. Cosmas und Damian, od 16:00 (najpóźniej do 17:00 księżą muszą odjechać!!!); Philippsburg, St. Maria, od 17:30. Spowiada też Ks. Gość.

Środa, 10.04.2019 – Baden – Baden, Dreieichenkapelle, od godz. 17:00. Spowiada również Ks. Gość

Czwartek, 11.04.2019, Rastatt, Bernharduskirche, od godz. 17:00. Spowiada też Ks. Gość.

Piątek, 12.04.2019, Pforzheim, St. Franziskus, od godz. 18:15. Spowiada też Ks. Gość.

Sobota, 13.04.2019, Karslruhe, St. Elisabeth, od godz. 9:00 do maksymalnie 12:00 (najpóźniej o 12:00 Księża muszą wyjść z konfesjonałów!!!). Jest to spowiedź główna. Będą spowiadać też Ks. Goście.

MSZE ŚWIĘTE Z NAUKAMI REKOLEKCYJNYMI:

Sobota, 6.4.2019 – Rastatt, Bernharduskirche, 18:15.

Niedziela, 7.4.2019 – Pforzheim, St. Franziskus, 9:00; Karlsruhe, St. Elisabeth, 12:00; Baden – Baden, Dreieichenkapelle, 15:00; Bruchsal, St. Cosmas und Damian, 17:00.

Wtorek, 9.4.2019 – Philippsburg, St. Maria, 18:00

Środa, 10.4.2019 – Baden – Baden, Dreieichenkapelle, 18:00

Czwartek, 11.4.2019, Rastatt, Bernharduskirche, 18:00

Piątek, 12.4.2019, Pforzheim, St. Franziskus, 19:00.

Zapraszamy i zachęcamy, na miarę możliwości czasowych i dojazdowych, do udziału nawet we Mszach Św. rekolekcyjnych nawet we wszystkie dni.

 

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Dnia 8 Marca 2019 (piątek) odbędzie się po raz drugi w naszej Misji Ekstremalna Droga Krzyżowa organizowana przez Domowy Kościół. W tym roku wyruszy ona z Sanktuarium Mutter mit dem gütigen Herzen przy Bischof-von-Rammung-Straße 2 w Waghäusel i poprzez Graben-Neudorf i Hardtwald dotrze do siedziby PMK przy Südendstraße 39 w Karlsruhe.

Patronem drogi jest św. Tomasz z Akwinu, kapłan i doktor Kościoła.

Harmonogram:
15:00 – Możliwość spowiedzi w języku niemieckim u zewnętrznych kapłanów w sanktuarium w Waghäusel
18:00 – Abendlob
18:30 – Msza św. w języku niemieckim z udziałem PMK Karlsruhe

po Mszy – czas na przygotowanie i wymarsz do Karlsruhe.

Trasa liczy 33,9 km i jest płaska. Zgodnie ze standardami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej powinna wieść w większości w oddali od miejsc zamieszkałych, a jej przejście powinno odbywać się w nocy. W naszym przypadku trasa przebiega głównie wzdłuż linii kolejowych bądź przez las, w Graben-Neudorf i w Karlsruhe stacje drogi krzyżowej znajdują się głównie przy kościołach.
Trasa jest wymagająca kondycyjnie: długość porównywalna z pokonywaną dziennie na pielgrzymkach, jednak nie przewidywane są dłuższe postoje w celu odpoczynku czy posiłku. Warto wziąć to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie.
Do pobrania:
[1] Ślad trasy kompatybilny m. in. z urządzeniami do nawigacji satelitarnej GPS/Glonass/Beidou/Galileo (pliki .gpx i .kml)
[3] Mapa trasy

Trasę można również zobaczyć na mapach Google.

Informacja o trasie jest również na zaktualizowanej stronie www.edk.org.pl/trasa-edk/2045, na której  można poznać szczegóły idei Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zabawa karnawałowa dla dzieci

W sobotę 23 lutego 2019r. w godz. od 16.00 do 19.00, w sali przy kościele św. Konrada odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Był to dzień niecierpliwie wyczekiwany przez wszystkich uczniów. Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. Wszyscy bawili się znakomicie, a humor dopisywał zarówno dzieciom, wychowawcom jak i rodzicom. Zabawa urozmaicona była ciekawymi konkursami i nagrodami. O oprawę muzyczną zadbał zespół „Mango”.

 

Jasełka 2019

Przygotowane przez uczniów naszej szkoły jasełka pt. „Wielkie rzeczy uczynił mi…” wystawione zostały w tym roku dwurotnie: 27 stycznia w Karlsruhe oraz 2 lutego w Rastatt. Tym razem historię narodzenia Zbawiciela opowiedziała nam jego matka. Emocjonalna opowieść Maryji, dopełniona pięknymi pastorałkami i tańcem, wprowadziła widza w świat niezwykłych wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat i pozwoliła kolejny raz przeżyć tajemnicę Bożego Narodzenia.

Zmiany godzin Mszy św. w Karlsruhe

Informujemy, że od początku miesiąca lutego (w praktyce od piątku 1 lutego) ulegają zmianie godziny nabożeństw w Karlsruhe.

I tak, jeśli nie zostanie podane inaczej, to w kościele St. Elisabeth:

Msza  św. w niedziele będzie o godz. 12:00

Msza św.  w piątek o 18:30

W I środę miesiąca Msza św. o 18:30 (w zależności od frekwencji, może być odprawiana też w kaplicy Domu Parafialnego)

Adoracja i spowiedź w I piątek miesiąca od: 17:30.

Poza tym możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej, pozostaje bez zmian – zazwyczaj jest pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.