RASTATT

Porządek nabożeństw

DZIEŃKOŚCIÓŁCZAS
22.09
Sobota
Bernharduskirche17:45 Wystawienie NS
18:15 Msza św.
30.09
Sobota
Bernharduskirche17:45 Wystawienie NS
18:15 Msza św.
4.10
Czwartek
Bernharduskirche17:30 Wystawienie NS.
18:00 Msza św.
06.10
Sobota
Bernharduskirche17:30 Wystawienie NS.
18:15 Msza św.
13.10
Sobota
Bernharduskirche17:45 Wystawienie NS.
18:15 Msza św.
20.10
Sobota
Bernharduskirche17:45 Wystawienie NS.
18:15 Msza św.
27.10
Sobota
Bernharduskirche17.45 Wystawienie NS.
18.15 Msza św.