Stowarzyszenie Chrześcijańskie Centrum

centrumlW wielu ośrodkach parafialnych Polskiej Misji Katolickiej od lat działają stowarzyszenia lokalne mające na celu krzewienie kultury, tradycji i języka polskiego w Niemczech. Stowarzyszenia te wchodzą w skład „Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.  z siedzibą w Herdorf-Dermbach, sądownie zarejestrowanego stowarzyszenia dachowego obejmującego swoim zasięgiem teren całych Niemiec. Stowarzyszenie zarejestrowane posiada osobowość prawną. Może ono zawierać wszelkie umowy, np. wynajmu pomieszczeń na różne imprezy, zatrudniać inne osoby, posiadać majątek, występować przed sądami, posiadać własne konto bankowe. Przykładem takich działań może być nasz udział w 2017 r., w projekcie „Pod znakiem białego Orła”, w ramach, którego realizujemy zadania w ciągu roku szkolnego, współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Chrześcijańskie Centrum krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe:

ZARZĄD
Przewodniczący:                  ks. Marcin Kuta
Wiceprzewodniczący:        Ewa Maria Binar Nesterak
Skarbnik:                                 Małgorzata Jaworska
Sekretarz:                                Katarzyna Żaryn – Trietsch
Celem stowarzyszenia jest krzewienie Języka, Kultury i Tradycji polskiej wśród Polonii oraz budowanie kontaktów między społecznością polską i niemiecką. Głównym zadaniem stowarzyszenia w naszej misji jest prowadzenie Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II.

Do stowarzyszenia można wstąpić wypełniając deklarację członkowską i przesyłając ją pocztą lub faxem na adres stowarzyszenia. Zachęcam wszystkich rodziców i absolwentów naszej szkoły by w sposób formalny stać się przyjacielem naszej szkoły i pomóc w jej dalszym rozwoju. Roczna składka wynosi 15 Euro.

Numer konta do wpłat na szkołę dla rodziców:
Bildungszentrum bei der PKM e. V.
IBAN: DE 68 6605 0101 0010 2428 24
BIC: KARSDE66XXX

Kontakt:
Bildungszentrum bei der PKM e. V.
TELEFON: (0721) 246 54
Fax: (0721) 266 63
Email: kontakt@pmk-karlsruhe.de
Adres Pocztowy:
Südendstr. 39
76137 Karlsruhe