Bożonarodzeniowe świece Caritas

W I niedzielę Adwentu 30 listopada/1 grudnia będzie można po Mszach Świętych nabyć Bożonarodzeniowe Świece Caritas, które przywiezie ze sobą Ks. Dariusz Kruczyński, Dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej.

Prosimy, by być na to przygotowanym, gdyż w tym roku może to być jedyna okazja zaopatrzenia się w nie.

Dar składany, przy okazji nabycia świecy, można potraktować, jako zaproszenie ubogiego człowieka, do pustego miejsca, przy swoim wigilijnym stole. Miłość, wiążąca się z darem, przypomina nam o TYM, który jest Światłością świata i stając się człowiekiem, ofiarował się z miłości do nas. Po Świętach – świece można wynieść na cmentarz i zapalić na grobie kogoś bliskiego, jako wyraz, że i on łączył się z nami duchowo przy Wigilii. Ten dar, może być także swoistą jałmużną złożoną w zastępstwie zmarłego, jako zadośćuczynienie za jego grzechy, jeżeli jeszcze jakieś pozostało do wypełnienia w czyśćcu.