Czas pracy Kancelarii do 8 listopada 2019

We środę, 6. 11.2019 Kancelaria Parafialna czynna będzie między 9 a 12:30. Po południu, w nagłych sprawach, można się kontaktować osobiście, po Mszy św. o 18:30.

W piątek, 8.11.2019, Kancelaria Parafialna nieczynna. W nagłych sprawach, można się kontaktować osobiście, po Mszy św. o 18:30.

Poniedziałek, wtorek i czwartek – dyżur w zwykłych godzinach: 9:00-12:30.

Dziękujemy za dostosowanie się do sytuacji i prosimy o wykorzystanie podanego czasu pracy.