Wielki Post w naszej Misji – spowiedź, Rekolekcje, troska o chorych

Kochani nasi Parafianie, Drodzy Goście

w ostatnią środę, 6 marca, przez posypanie głów popiołem rozpoczęliśmy ważny czas Wielkiego Postu, który ma nasz przygotować na najważniejszy Tydzień w roku, bo mający aż 8 dni (tzw. Wielki Tydzień – od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Wielkanocnej), a w nim szczególnie na TRZY NAJŚWIĘTSZE DNI W ROKU– Triduum Paschalne – Męki,  Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

W związku z tym przygotowaniem zapraszamy każdą i każdego z Was do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej – w piątki o godz. 18:00 w Karlsruhe, do podejmowania różnych postanowień osobistych, uczestnictwa w Rekolekcjach Wielkopostnych oraz dobrej spowiedzi.  Ważne jest też, by zatroszczyć się o naszych chorych.

Rekolekcje Wielkopostne wygłosi u nas Ks. Dr Jarosław Wojtkun – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Ten szczególny czas wypada w naszej Misji na dni 6-13 kwietnia 2019.

Chorych, którzy nie mogą dotrzeć do kościoła, a chcieliby wyspowiadać się, przyjąć Komunię św., (i  sakrament namaszczenia chorych) prosimy zgłaszać do Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania, ewentualnie do Księży po Mszach św., najpóźniej do 3.04.2019, by następnie księża zdążyli ich odwiedzić.                                                               Jeśli ktoś z chorych, dotarłby do kościoła i tam pragnął przyjąć namaszczenie chorych – np. w wyznaczonym dniu spowiedzi, prosimy, by poinformować nas o tym w Kancelarii Parafialnej z kilkudniowym wyprzedzeniem (by zabrać poświęcony olej chorych i obrzędy sakramentu w języku polskim).

Co do spowiedzi: zachęcamy do tego, by przed przyjściem do konfesjonału dobrze się do spowiedzi świętej przygotować. Pomocą mogą być np. internetowe artykuły: https://info.dominikanie.pl/2014/04/rachunek-sumienia-doroslych/; https://info.dominikanie.pl/kategoria/bog/spowiedz-bog/; http://laskawa.pl/rachuneksumienia .

Dalej, prosimy, by zaplanować sobie spowiedź wykorzystując podane miejsca i czas. Zachęcamy, by przychodzić już na początek proponowanego czasu, by spokojnie skorzystać z obecności Księży. Prosimy także, by nie odkładać, a nawet nie planować  spowiedzi na Niedzielę Palmową!!! Takie odkładanie powoduje niepotrzebne kolejki i niepotrzebne zdenerwowanie czekających (niekiedy również Spowiednika) i ryzyko, że ktoś może nie zdążyć się wyspowiadać (bo są inne kościoły do posługi). W razie niemożliwości skorzystania z żadnego zaproponowanego miejsca i terminu, przypominamy o tym,  że można umówić z Księdzem indywidualny termin spowiedzi – jednak prosimy pamiętać o tym, by również tego nie zostawiać na ostatnią chwilę.

SPOWIADAMY:

do 5.04.2019 – ok. 30 minut przed Mszami Świętymi

Sobota, 6.04.2019 – Rastatt, Bernharduskirche od 17:00

Niedziela, 7.04.2019 – 30 minut przed każdą Mszą św., a w razie potrzeby również w czasie Mszy św. – Przed Mszą św. spowiada dodatkowo Ks. Gość, dlatego właśnie tę niedzielę można wykorzystać na spowiedź, jeśli ktoś nie może tego uczynić na tygodniu.

Wtorek, 9.04.2019 – Bruchsal, St. Cosmas und Damian, od 16:00 (najpóźniej do 17:00 księżą muszą odjechać!!!); Philippsburg, St. Maria, od 17:30. Spowiada też Ks. Gość.

Środa, 10.04.2019 – Baden – Baden, Dreieichenkapelle, od godz. 17:00. Spowiada również Ks. Gość

Czwartek, 11.04.2019, Rastatt, Bernharduskirche, od godz. 17:00. Spowiada też Ks. Gość.

Piątek, 12.04.2019, Pforzheim, St. Franziskus, od godz. 18:15. Spowiada też Ks. Gość.

Sobota, 13.04.2019, Karslruhe, St. Elisabeth, od godz. 9:00 do maksymalnie 12:00 (najpóźniej o 12:00 Księża muszą wyjść z konfesjonałów!!!). Jest to spowiedź główna. Będą spowiadać też Ks. Goście.

MSZE ŚWIĘTE Z NAUKAMI REKOLEKCYJNYMI:

Sobota, 6.4.2019 – Rastatt, Bernharduskirche, 18:15.

Niedziela, 7.4.2019 – Pforzheim, St. Franziskus, 9:00; Karlsruhe, St. Elisabeth, 12:00; Baden – Baden, Dreieichenkapelle, 15:00; Bruchsal, St. Cosmas und Damian, 17:00.

Wtorek, 9.4.2019 – Philippsburg, St. Maria, 18:00

Środa, 10.4.2019 – Baden – Baden, Dreieichenkapelle, 18:00

Czwartek, 11.4.2019, Rastatt, Bernharduskirche, 18:00

Piątek, 12.4.2019, Pforzheim, St. Franziskus, 19:00.

Zapraszamy i zachęcamy, na miarę możliwości czasowych i dojazdowych, do udziału nawet we Mszach Św. rekolekcyjnych nawet we wszystkie dni.