W tym trudnym czasie pandemii, te ŚWIĘTE DNI i cały nadchodzący Nowy Rok 2021 niech będą czasem szczególnego zamyślenia nad niepojętą tajemnicą i pokorą Boga, który przyodział się w Człowieka, pragnąc, aby człowiek dzięki łasce przyodziewał się w Niego i był szczęśliwy! Tego Czcigodnym Parafiom i Gościom z całego serca życzymy! Niech Dobry Bóg wszystkim błogosławi, sprzyja i ma w swojej opiece!