Warunki uczestnictwa w Mszach świętych w PMK Karlsruhe.

https://www.pmk-karlsruhe.de/wp-content/uploads/2020/05/hinweise_gottesdienstbesucher.pdf

Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo.

Po przeszło dwumiesięcznej przerwie staje się możliwe sprawowanie, pod pewnymi warunkami, Mszy Świętych z udziałem wiernych. Zanim będą mogły być sprawowane w naszej parafii, potrzebne jest poczynienie odpowiednich przygotowań zarówno ze strony organizacyjnej jak i zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego. Z tego też względu na pierwsze Msze Święte zapraszamy od soboty 16 maja. Niestety nie wszystko wraca do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego prosimy zwróć uwagę na następujące kwestie:

 1. Ważne jest, aby w kościele każdy zachowywał odległość 2 m od siebie, zarówno wchodząc do kościoła jak i opuszczając oraz będąc w ławce. Obowiązuje zakaz zgromadzeń przed kościołem.
 2. Podczas wchodzenia do kościoła i wychodzenia z niego należy nosić osłonę na usta i nos. Nie trzeba nosić ochrony siedząc na wyznaczonym miejscu w ławce.
 3. Aby zagwarantować minimalne bezpieczne odległości pomiędzy osobami, w naszych Kościołach, w Mszach Świętych może uczestniczyć maksymalnie następująca liczba osób:
  Pforzheim – St. Franziskus – 100 osób
  Karlsruhe – St. Elisabeth – 50 osób
  Rastatt – 12 Apostel – 70 osób
  Baden-Baden – St. Josef – 100 osób
  Karlsruhe – St. Josef – 100 osób
 4. W kościele zostaną zorganizowane i odpowiednio oznaczone trakty. Prosimy jednak samemu zachowywać bezpieczną odległość od innych uczestników liturgii.
 5. Aby uczestniczyć w Mszy Świętej nie przekraczając dopuszczalnego wyznaczonego limitu wiernych będzie konieczność, za każdym razem, zarejestrowania swojego uczestnictwa w biurze parafialnym z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem, podając imię i nazwisko i numer telefonu. Prosimy dokonywać tego:
  a) na naszej stronie internetowej w zakładce „rezerwacje”, sami w prosty sposób wybieramy dostępny termin i kościół. Również jeśli chodzi o spowiedź. Po zgłoszeniu za pośrednictwem naszej strony internetowej otrzymają Państwo natychmiast potwierdzenie swojej rezerwacji.
  b) w wyjątkowych przypadkach gdy ktoś nie ma dostępu do Internetu telefonicznie, od poniedziałku do piątku tylko w godzinach od 10.00 do 12.00. Bardzo prosimy Państwa by rejestrację telefoniczną potraktować jako konieczność. Prosimy również by tych dwóch godzin, nie wykorzystywać  do innych celów niż rejestracja i nie blokować linii innymi sprawami w tym czasie.
  c) nie przyjmujemy rezerwacji emailowo.
 6. Obowiązek rezerwacji dotyczy każdego (również ministranci, lektorzy, służba porządkowa)
 7. Zgłoszenia przyjmowane są TYLKO na najbliższą Mszę św. (nie ma  możliwości zgłaszania się na Mszę św. na 2 lub więcej tygodni wcześniej).
 8. Listy z danymi adresowymi będą przechowywane w biurze parafialnym przez okres 14 dni po czym zostaną zniszczone.
 9. Niestety, musicie Państwo również liczyć się z tym, że bez zameldowania nie będzie można wejść do kościoła w czasie Mszy św. W tej sytuacji prosimy o uszanowanie uwag i zastosowanie się do poleceń osób nadzorujących i udanie się do domów. Oczywistym jest, że ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, większość naszych parafian nie będzie mogła wziąć udziału we Mszy św. Dlatego przypominamy, że wciąż aktualna jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Z udziału we Mszy św. powinny zrezygnować osoby z chorobami dróg oddechowych i gorączką. Zachęcamy także, aby w domu pozostały osoby z grup tzw. podwyższonego ryzyka oraz wszyscy ci, którzy nie czują się pewnie i boją się zarażenia. Wszystkich pozostających w domu zachęcamy, jak do tej pory, do śledzenia transmisji telewizyjnych, internetowych lub radiowych.
 10. Wejście do kościoła na Mszę św. rozpoczyna się 30 minut przed nią, a kończy się na 5 minut przed godziną rozpoczęcia. Nie ma możliwości wejścia po tym czasie dla osób spóźnionych. Oczekując na wejście należy zachować bezpieczny odstęp.
 11. Podczas Mszy Świętych nie będzie  wspólnego śpiewania oraz wspólnych modlitw przed i po zakończeniu Eucharystii (Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia).
 12. Wchodząc do kościoła prosimy o zachowanie odpowiednich odstępów oraz zdezynfekowanie rąk ustawionym w tym celu przy wejściu środkiem do dezynfekcji.
 13. W kościele dostępne są tylko miejsca siedzące. Prosimy zajmować miejsca, które zostaną Państwu wskazane przez osobę wpuszczającą do kościoła. Rodziny zamieszkujące pod wspólnym adresem nie wymagają osobnego miejsca siedzącego.
 14. Komunia św. udzielana będzie tylko na rękę; osoby, które mają z tym trudność, mogą przyjąć wyłącznie komunie duchową. Do Komunii przystępujemy w postawie stojącej. Przyklęknąć można w momencie, gdy osoba nas poprzedzająca, stoi przed szafarzem i przyjmuje Komunie św. Nie przyklękamy bezpośrednio w momencie otrzymania Komunii św.
 15. Do Komunii podchodzimy pojedynczo, z zachowaniem odstępów i według porządku ogłoszonego na Mszy św. Komunię przyjmujemy w ciszy! Bez dialogu („Ciało Chrystusa – Amen”), który zostanie odmówiony wspólnie w ławkach.
 16. SPOWIEDŹ. Czasowo – przed i w czasie Mszy św. niedzielnej – nie będzie spowiedzi św. Do spowiedzi św. można przystępować na tygodniu, po rezerwacji terminu, podobnie jak w przypadku Mszy św. Spowiedź św. na dzień dzisiejszy możliwa jest wyłącznie w Karlsruhe, od poniedziałku do piątku, w podanych na dany tydzień terminach. Prosimy, by dotrzeć punktualnie na spowiedź (nie możemy zagwarantować przyjęcia osób spóźnionych). Należy pamiętać o konieczności znalezienia parkingu – na plac przed Misją nie ma wjazdu. Należy czekać na zewnątrz przed Misją – ksiądz wyjdzie i wskaże miejsce spowiedzi. Proszę pamiętać o masce ochronnej i założyć ja na spowiedź.
 17. Znak pokoju przekazywany jest przez skinienie głową.
 18. Składkę/ofiary na bieżące potrzeby utrzymania naszej Misji, składać można do koszyczków przy wyjściu z kościoła. Również ewentualną ofiarę za intencje Mszalną w opisanej kopercie.
 19. Nie wchodzimy do zakrystii poza wyznaczonymi uprzednio przez księdza osobami. Wszelkie sprawy kancelaryjne prosimy umawiać telefonicznie w godzinach pracy biura parafialnego, za wyjątkiem godzin przeznaczonych obecnie na rezerwację.
 20. Kropielniczki z wodą święconą pozostaną puste do odwołania.
 21. Po zakończonej Mszy Świętej prosimy o szybkie rozejście się do domów, aby nie tworzyć niedozwolonych grup.
 22. W razie niemożliwości przyjścia na umówiony termin – rezerwację należy jak najszybciej zwolnić.

Prosimy wszystkich Państwa o wyrozumiałość, cierpliwość i dostosowanie się do przedstawionych przepisów, tak byśmy – wzajemnie siebie wspierając i sobie pomagając – mogli przebrnąć przez ten trudny czas.

Instrukcja Arcybiskupstwa Freiburg odnośnie do warunków sprawowania Mszy św. z wiernymi w obecnym czasie:
Corona-Instruktion