Ogłoszenia parafialne:

Osoby pragnące uczestniczyć we Mszy św., w naszej polskiej Misji Karlsruhe, muszą przestrzegać określonych warunków:

 • brak jakichkolwiek symptomów choroby i kontaktów z osobami zakażonymi COVID-19 lub znajdującymi się obecnie na kwarantannie.
 • zarejestrowanie swojego udziału we Mszy św. poprzez system rejestracji lub biuro parafialne do piątku danego tygodnia, do godziny 12.00.
 • zachowanie 1,5 m odstępu przy wchodzeniu i wychodzeniu z kościoła
 • zajęcie tylko tego miejsca w kościele, które jest wskazane przez wolotariuszy
 • zachowanie 1,5 m odstępu od innych osób wewnątrz kościoła
 • przekazywanie znaku pokoju bez podawania dłoni
 • przyjmowanie Komunii św. tylko na rękę!
 • niepozostawanie w kościele po zakończonym nabożeństwie
 • niezatrzymywanie się w grupie po wyjściu z kościoła
 • udział w nabożeństwach jest tylko na własną odpowiedzialność!

► ► ► we wszystkich kościołach wymagane są maseczki przez cały czas trwania nabożeństwa!

Spowiedź św. w praktykowanej dotąd formie jest niemożliwa. Nie może się ona odbywać w konfesjonale, lecz w większym pomieszczeniu i zawsze w masce zasłaniającej usta i nos oraz z zachowaniem odstępu 2 m między spowiednikiem a penitentem.

 1. Biuro parafialne. Wszelkie sprawy kancelaryjne prosimy umawiać telefonicznie w godzinach pracy biura parafialnego, za wyjątkiem godzin przeznaczonych obecnie na rezerwację.
 2. Składkę/ofiary na bieżące potrzeby utrzymania naszej Misji, składać można do koszyczków przy wyjściu z kościoła. Również do koszyczków wkładamy ewentualną ofiarę za intencje Mszalną w opisanej kopercie. Wszystkim naszym Szanownym Parafianom, którzy w różnoraki sposób, w tym trudnym czasie nie zostawili nas i wspierają naszą Misję oraz tym, którzy składają ofiarę na utrzymanie i funkcjonowanie naszej Parafii przez wpłaty na konto parafialne składamy serdeczne podziękowania! Bóg zapłać!