Ogłoszenia parafialne:

  1. Aktualny porządek Niedzielny Mszy św w PMK Karlsruhe znajdziemy na naszej stronie internetowej.
  2. Msza św. Niezbędna jest rezerwacja miejsca każdego uczestnika (na stronie internetowej – zakładka”rezerwacje” lub telefonicznie od pon. do pt. w godzinach od 10.00 – 12.00). W dalszym ciągu uczestnictwo we Mszy św. możliwe jest wyłącznie pod sciśle określonymi warunkami i według przyjętej dla naszej Misji koncepcji ochrony. Stanowczo podkreślam, że ich przestrzeganie i stosowanie się do zaleceń służby porządkowej jest obligatoryjne dla wszystkich. W kościele nie siadamy wg własnego uznania i przyzwyczajeń, a w miejscu wskazanym przez wolontariuszy. Kiedy nastąpią poluźnienia w tej kwestii, w naszej misji, wówczas z przyjemnością to ogłosimy.
  3. Spowiedź św. w praktykowanej dotąd formie jest niemożliwa. Nie może się ona odbywać w konfesjonale, lecz w większym pomieszczeniu i zawsze w masce zasłaniającej usta i nos oraz z zachowaniem odstępu 2 m między spowiednikiem a penitentem. Dlatego też przystępowanie do spowiedzi będzie możliwe wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu.
  4. Udzielenie chrztu św. będzie możliwe po uprzednim dopełnieniu formalności w biurze parafialnym. Będziemy go udzielać w kościele św. Elżbiety w Karlsruhe po Mszy św. o godz. 12.00.
  5. Pierwsza Komunia i bierzmowanie. Przyjmujemy zgłoszenia na przygotowanie do sakramentów dzieci i młodzież, które rozpocznie się najprawdopodobniej we wrześniu. Zgłoszenia do I komunii św. i bierzmowania przyjmujemy do 10 września 2020 telefonicznie lub mailowo. Prosimy o kontakt w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
  6. Szkoła polska. Zajęcia w polskiej szkole są zawieszone do odwołania i zostaną przełożone na możliwy do realizacji czas. Mamy nadzieję, że po wakacjach wznowimy zajęcia w naszej Polskiej Szkole przy Polskiej Misji w Karlsruhe. Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych, które znajdują się na stronie internetowej misji oraz przesyłanie ich drogą mailową lub pocztą. W programie szkoły odbywają się zajęcia z religii, języka polskiego oraz historii. Działa tam też grupa przedszkolna dla dzieci w wieku od 4. W ramach szkoły odbywa się też przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z biurem misji.
  7. Biuro parafialne. Wszelkie sprawy kancelaryjne prosimy umawiać telefonicznie w godzinach pracy biura parafialnego, za wyjątkiem godzin przeznaczonych obecnie na rezerwację.
  8. Składkę/ofiary na bieżące potrzeby utrzymania naszej Misji, składać można do koszyczków przy wyjściu z kościoła. Również do koszyczków wkładamy ewentualną ofiarę za intencje Mszalną w opisanej kopercie. Wszystkim naszym Szanownym Parafianom, którzy w różnoraki sposób wspierają naszą Misję oraz tym, którzy składają ofiarę na utrzymanie i funkcjonowanie naszej Parafii przez wpłaty na konto parafialne składamy serdeczne podziękowania!Bóg zapłać!