Bierzmowanie

Bierzmowanie – to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako wielki dar i przeogromne zadanie. Bo to nie tylko umocnienie wiary, ale przede wszystkim uzdolnienie do świadczenia o niej oraz do jej obrony. Odnawia przyjęty chrzest i jeszcze ściślej jednoczy z Chrystusem.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA:
Trzeba dostarczyć świadectwo chrztu lub tzw. Ad sacra.
– jeżeli ktoś był ochrzczony w parafii innej niż nasza – musi przynieść to zaświadczenie z biura parafialnego tej parafii.
– jeżeli chrzest był w naszej Misji – nie trzeba tego zaświadczenia przynosić.

Należy także wybrać sobie patrona bierzmowania – świętego, z którego życiem chcemy się utożsamiać i jego imię obieramy w dniu przyjęcia tego sakramentu (pamiętajmy – nie wybieramy imienia, ale patrona!).

Wybór świadka bierzmowania

(według zarządzenia Prawa Kanonicznego, którym kieruje się Kościół)
– świadek musi należeć do Kościoła katolickiego,
– musi być osobą wierzącą, praktykującą swoją wiarę i żyjącą zgodnie z nauką Kościoła (w związku sakramentalnym),
– musi być osobą już bierzmowaną.

Katechezy rozpoczyna Msza św.  o 18:00 w piątki (dzień wcześniej) poprzedzające zajęcia w Polskiej Szkole (terminy Szkoły w odpowiedniej zakładce).

Prosimy o punktualne dotarcie i obecność na każdych zajęciach.