Pierwsza Komunia

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w PMK Karlsruhe obejmuje uczestnictwo dziecka w systematycznej katechezie, niedzielnych Mszach świętych oraz w cyklu nabożeństw, związanych z Pierwszą Komunią: październik – poświęcenie i wręczenie różańców, grudzień – poświęcenie i wręczenie medalików, luty – poświęcenie i wręczenie świec oraz książeczek, marzec – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Zajęcia z religii dla dzieci odbywają się zgodnie z planem lekcji, w ramach zajęć w szkole im. Jana Pawła II przy PMK Karlsruhe. Rodzice, którzy chcieliby aby ich dziecko, w bieżącym roku szkolnym, przystąpiło do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Św., powinni zapisać je do szkoły, lub przynajmniej do 2 klasy na zajęcia religii, ponieważ przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu, od pierwszych zajęć.

Ponadto rodzice dzieci ochrzczonych poza naszą Misją, dostarczają świadectwo chrztu dziecka z parafii, w której dziecko chrzest otrzymało.