Spowiedź

NA CZAS OGRANICZEŃ, ZWIĄZANYCH Z OBECNYM Coronavirusem, od 14 marca, ZAWIESZAMY DYŻURY SPOWIEDZI.

Jednocześnie już teraz zapewniamy, że po „unormowaniu się” sytuacji, od razu wznowimy dyżur spowiedzi – nawet z dodatkowymi możliwościami.

W zwyczajnych warunkach, czas na spełnienie II i III przykazania kościelnego (spowiedź i Komunia św. wielkanocna) mamy przez cały Okres Wielkanocy (do Pfingsten) – więc spokojnie powinien jeszcze być na to czas.

Jako pomoc do wzbudzenia żalu w tej trudnej sytuacji polecamy tekst dobrego Dogmatyka i Proboszcza jednej z Parafii na Śląsku: http://wiez.com.pl/2020/03/19/instrukcja-do-zalu-doskonalego-czyli-co-robic-gdy-nie-ma-dostepu-do-spowiednika/

Wykorzystajmy tę sytuację duchowo, pamiętając, że spowiedź, to nie „prysznic duchowy”, by za parę dni/tygodni z lekkim sercem grzeszyć dalej, ale Sakrament nawrócenia, a więc mocnej woli zmiany swego postępowania. Niech obecna trudna sytuacja pomoże nam docenić i poważnie przeżywać sakramenty, sprawowane w normalnych warunkach, a dłuższy czas oczekiwania, pomoże nam się do spowiedzi świętej solidniej przygotować.

W pilniejszej potrzebie: można się skontaktować z Kancelarią Misji (telefonicznie, w zwykłych godzinach urzędowania), w celu ustalenia odpowiedniego czasu na przeżycie tego Sakramentu tak, aby ograniczyć zagrożenie, przede wszystkim dla naszych Penitentów.

Spowiedź jest sakramentalną i osobistą drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i powrotu do Boga. To sakrament, w którym doświadczamy i odkrywamy Boże Miłosierdzie.

Możliwość skorzystania z tego sakramentu, zazwyczaj, 30 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

W każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 17.30 – 18.25 w kościele św. Elżbiety w Karlsruhe.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 17.30 – 18.10 w Bernharduskirche w Rastatt.

Zachęcamy do spowiadania się w dni powszednie, ponieważ niedziela powinna mieć charakter świąteczny, a nie pokutny. Poza tym, w dzień powszedni ksiądz dysponuje zazwyczaj większą ilością czasu, który może poświecić Penitentom.

W razie potrzeby można również ustalić indywidualnie (telefon, mail, osobiście) termin spowiedzi z księdzem.

Dodatkowe terminy spowiedzi z okazji świąt podane będą w »ogłoszeniach duszpasterskich«, na stronie internetowej i w liście parafialnym. Pamiętajmy zwłaszcza w okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, kiedy więcej osób przystępuje do spowiedzi, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, bo takiej możliwości może nie być w ostatnich dniach tuż przed samymi świętami z racji na inne przygotowania i zorganizujmy się tak, by skorzystać ze spowiedzi w wyznaczonych miejscach i terminach, a najpóźniej w czasie rekolekcji, kiedy będą dodatkowo zaproszeni księża. Zapewni to nam spokój sumienia i pozwoli w godny sposób przeżyć sakrament Miłosierdzia.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:sakrament pokuty

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Wyznanie grzechów
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim