Spowiedź

Spowiedź jest sakramentalną i osobistą drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i powrotu do Boga. To sakrament, w którym doświadczamy i odkrywamy Boże Miłosierdzie.

Możliwość skorzystania z tego sakramentu, zazwyczaj, 30 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

W każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 17.30 – 18.30 w kościele św. Elżbiety w Karlsruhe.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 17.30 – 18.15 w kościele św. Bernarda w Rastatt.

W razie potrzeby można również ustalić indywidualnie termin spowiedzi z księdzem.

Dodatkowe terminy spowiedzi z okazji świąt podane będą w »ogłoszeniach duszpasterskich«, na stronie internetowej i w liście parafialnym. Pamiętajmy zwłaszcza w okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, kiedy więcej osób przystępuje do spowiedzi, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, bo takiej możliwości może nie być w ostatnich dniach tuż przed samymi świętami z racji na inne przygotowania i zorganizujmy się tak, by skorzystać ze spowiedzi w wyznaczonych miejscach i terminach, a najpóźniej w czasie rekolekcji, kiedy będą dodatkowo zaproszeni księża. Zapewni to nam spokój sumienia i pozwoli w godny sposób przeżyć sakrament Miłosierdzia.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:sakrament pokuty

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Wyznanie grzechów
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

 

 

 

PRZED ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI 2019 roku SPOWIADAMY:

do 5.04.2019 – ok. 30 minut przed Mszami Świętymi

Sobota, 6.04.2019 – Rastatt, Bernharduskirche od 17:00

Niedziela, 7.04.2019 – 30 minut przed każdą Mszą św., a w razie potrzeby również w czasie Mszy św. – Przed Mszą św. spowiada dodatkowo Ks. Gość, dlatego właśnie tę niedzielę można wykorzystać na spowiedź, jeśli ktoś nie może tego uczynić na tygodniu.

Wtorek, 9.04.2019 – Bruchsal, St. Cosmas und Damian, od 16:00 (najpóźniej do 17:00 księżą muszą odjechać!!!); Philippsburg, St. Maria, od 17:30. Spowiada też Ks. Gość.

Środa, 10.04.2019 – Baden – Baden, Dreieichenkapelle, od godz. 17:00. Spowiada również Ks. Gość

Czwartek, 11.04.2019, Rastatt, Bernharduskirche, od godz. 17:00. Spowiada też Ks. Gość.

Piątek, 12.04.2019, Pforzheim, St. Franziskus, od godz. 18:15. Spowiada też Ks. Gość.

Sobota, 13.04.2019, Karslruhe, St. Elisabeth, od godz. 9:00 do maksymalnie 12:00 (najpóźniej o 12:00 Księża muszą wyjść z konfesjonałów!!!). Jest to spowiedź główna. Będą spowiadać też Ks. Goście.

Po zakończeniu tej spowiedzi(od 13.04 w południe) do piątku 26 kwietnia (o 18:00)  nie są planowane regularne dyżury spowiedzi. Prosimy nie planować i nie odkładać spowiedzi św. na ten czas.