Spowiedź

Spowiedź jest sakramentalną i osobistą drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i powrotu do Boga. To sakrament, w którym doświadczamy i odkrywamy Boże Miłosierdzie.

Możliwość skorzystania z tego sakramentu, zazwyczaj, 30 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

W każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 17.30 – 18.30 w kościele św. Elżbiety w Karlsruhe.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 17.30 – 18.15 w kościele św. Bernarda w Rastatt.

W razie potrzeby można również ustalić indywidualnie (telefon, mail, osobiście) termin spowiedzi z księdzem.

Dodatkowe terminy spowiedzi z okazji świąt podane będą w »ogłoszeniach duszpasterskich«, na stronie internetowej i w liście parafialnym. Pamiętajmy zwłaszcza w okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, kiedy więcej osób przystępuje do spowiedzi, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, bo takiej możliwości może nie być w ostatnich dniach tuż przed samymi świętami z racji na inne przygotowania i zorganizujmy się tak, by skorzystać ze spowiedzi w wyznaczonych miejscach i terminach, a najpóźniej w czasie rekolekcji, kiedy będą dodatkowo zaproszeni księża. Zapewni to nam spokój sumienia i pozwoli w godny sposób przeżyć sakrament Miłosierdzia.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:sakrament pokuty

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Wyznanie grzechów
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim