Stowarzyszenie Chrześcijańskie Centrum

centrumlW wielu ośrodkach parafialnych Polskiej Misji Katolickiej od lat działają stowarzyszenia lokalne mające na celu krzewienie kultury, tradycji i języka polskiego w Niemczech. Stowarzyszenia te wchodzą w skład „Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.  z siedzibą w Herdorf-Dermbach,  obejmującego swoim zasięgiem teren całych Niemiec.  Stowarzyszenie uczestniczy w projekcie pt. „Pod znakiem Orła białego”, w ramach, którego realizuje zadania w ciągu roku szkolnego, w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja