Szkoła Polska im. Jana Pawła II

 

znaczki3

 

„W wychowaniu chodzi bowiem właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, aby bardziej „był”, a nie tylko „miał”, aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko z drugimi, ale także dla „drugich”. (JAN PAWEŁ II)

                                                                                                                                 

Szkoła im. Jana Pawła II prowadzona jest przy Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe.

Głównymi celami działalności naszej placówki jest umożliwienie nauki języka polskiego oraz pielęgnowanie, odświeżanie i pogłębianie wiedzy o kraju ojczystym, jego kulturze, historii i obyczajach. Szkoła ma za zadanie wspierać dzieci w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości. Szkoła prowadzona jest w duchu tradycji chrześcijańskich.

Podstawą prawną działalności Szkoły im. Jana Pawła II w Karlsruhe jest Statut Szkoły.

Zajęcia odbywają się w dwie soboty w miesiącu od godz. 8:30 do 12:50.
Po lekcjach 12.55 – 13.30 prowadzone są kółka zainteresowań: taneczne, teatralno-recytatorskie oraz muzyczne.

Lekcje prowadzone są w budynku gimnazjum św. Dominika:
St. Dominikus Mädchengymnasium
Seminarstr. 5
76133 Karlsruhe

Do szkoły uczęszcza aktualnie ok. 200 dzieci. Istnieje zawsze możliwość zapisania dzieci do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.

Dzieci podzielone są na klasy i grupy:

  • 3 grupy przedszkolne
  • 3 klasy nauczania początkowego
  • 4 grupy dzieci starszych

Patronat w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja